I Center for Madmisbrug bygger dele af vores behandlingstilbud på principperne fra Selvsabotage Coaching Metoden™ og Det Selvsaboterende System™. Metoden er skabt af Karin Søsted, som også har grundlagt og i dag leder Selvsabotage Coach Uddannelsen.

Selvsabotage Coaching er funderet i integral coaching, BALA, samt ledelsesteori og fokus er specifikt på konkret problem identificering, afdækning samt forløsning. Selvsabotage Coaching er special designet til – hurtigt og effektivt – at skyde genvej ind til de bagvedliggende årsager til vores gentagende uhensigtsmæssige handle- og adfærdsmønstre

Selvsabotage Coaching Metoden bygger på at tilbyde helt konkrete (mulige) forklaringer og forståelsesrammer for, hvorfor vi bliver ved og ved med at gentage de samme uhensigtsmæssige eller fastlåste mønstre i vores liv, uanset om det er privat eller professionelt, så det bliver muligt for os at bryde fri af dem.

 

Det Selvsaboterende System er en unik model over de selvsaboterende mekanismer. Hvordan de står i indbyrdes forhold til samt trigger hinanden.

Selvsabotage Coaching er en specifik og unik niche, som guider klienten til at finde koblingerne samt forstå sammenhængene mellem den nutid, hvor det givne mønster udspiller sig og hvad der ligger til grund for det pågældende mønster i fortiden.

Målet er at gør os selv i stand til at punktere vores mønstres magt over os. Derfor anvender vi netop principperne fra SCM™ i Center for Madmisbrug.

Læs mere om Selvsabotage Coaching samt SCM™ på Karin Søsteds hjemmeside her:

https://www.thepowerfulintent.dk/

Debbie Fords Skyggeterapi: Afdækning af det Skjulte Selv

 

Debbie Ford var en anerkendt forfatter og åndelig vejleder kendt for sit arbejde med det “skjulte selv” og hendes innovative tilgang til healing og personlig transformation. Hendes lære har sat sig varige spor inden for selvhjælp og psykologi. Her kan du udforske begrebet skyggeterapi, som er kernen i Debbie Fords terapeutiske tilgang.

 

Forståelse af Det Skjulte Selv

Debbie Fords skyggeterapi bygger på idéen om, at enhver person har et “skjult selv” – en del af deres psyke, der indeholder de skjulte, undertrykte eller benægtede aspekter af deres personlighed. Dette drejer sig typisk om træk, følelser eller adfærd, som individer har anset for uacceptable eller uønskede, baseret på samfundets normer, opdragelse eller personlige oplevelser. I stedet for at konfrontere og integrere disse aspekter, har folk tendens til at projicere dem på andre, hvilket kan føre til konflikter, forvirring og selvsabotage.

 

Målet med Skyggeterapi

Debbie Fords skyggeterapi har som mål at bringe det skjulte selv frem i lyset og hjælpe enkeltpersoner med at integrere og acceptere alle dele af deres personlighed. Dette arbejde med det skjulte selv kan føre til dyb personlig vækst, øget selvindsigt og en forbedring af relationer og livskvalitet. Når vi arbejder med afhængigheder og madmisbrug, spiller skyggearbejde en stor rolle, da vi ofte anvender maden til undertrykkelse af vores skjulte selv, og endda forbudte følelser forbundet med disse sider af os selv.

 

Arbejdsprocessen i Skyggeterapi

Skyggeterapien indebærer en række trin og øvelser, der hjælper en person med at afdække deres skjulte aspekter. Dette kan omfatte selvrefleksion, journalisering og guidede meditationer. Nøgleelementer i skyggeterapien inkluderer:

  1. Identifikation af skyggen: Dette trin indebærer at erkende og identificere de aspekter af dig selv, som du har undertrykt eller benægtet. Dette kan omfatte negative følelser som vrede, jalousi eller skam samt uhensigtsmæssige adfærdsformer.

  2. Accept og integration: Når skyggen er identificeret, handler det om at acceptere, at disse aspekter er en naturlig del af dig selv. Dette er et afgørende skridt i retning af heling og personlig udvikling.

  3. Arbejde med projektioner: Skyggeterapien fokuserer på at opdage, hvordan du projicerer dine skjulte aspekter på andre mennesker. Dette kan hjælpe med at forstå, hvorfor visse interaktioner eller relationer er problematiske.

  4. Integration og heling: Når skyggen er blevet accepteret og projiceringerne er blevet anerkendt, kan helingsprocessen begynde. Dette indebærer ofte at arbejde med tidligere traumer og følelsesmæssige sår, der er knyttet til de skjulte aspekter.

 

Fordelene ved Skyggeterapi

Debbie Fords skyggeterapi har vist sig at have flere fordele, herunder:

  • Øget selvindsigt: Skyggeterapi hjælper med at forstå de komplekse lag af ens personlighed og de underliggende årsager til visse adfærdsformer.
  • Forbedrede relationer: Ved at arbejde med ens skygge kan man reducere konflikter og forbedre kommunikationen med andre.
  • Personlig vækst: Skyggeterapi kan føre til en dybere forbindelse til sig selv og en større følelse af livsformål.
  • Selvaccept: Terapien fremmer accepten af alle aspekter af sig selv, hvilket kan føre til øget selvværd og selvaccept.

 

 

Debbie Fords skyggeterapi er en dybtgående tilgang til personlig udvikling og healing. Det handler om at omfavne alle sider af ens selv, også de mørkere og mere skjulte aspekter, for at opnå indre fred og heling. Terapien har hjulpet utallige mennesker med at frigøre sig fra negative mønstre og leve et mere autentisk og givende liv.

Madmisbrug