Behandlingen af misbrug indebærer en omfattende og specialiseret tilgang inden for psykologi og afhænger af individuelle behov og sværhedsgrader. Den psykologiske behandling af misbrug fokuserer på at hjælpe en person med at forstå og håndtere de underliggende årsager til deres afhængighed samt udvikle sundere adfærdsmønstre og copingstrategier. Læs om den psykologiske behandling af alkoholmisbrug:

1. Evaluering
Behandlingen starter normalt med en grundig evaluering udført af en kvalificeret psykolog eller terapeut. Dette indebærer at indsamle oplysninger om klientens medicinske historie, psykologiske tilstand og sociale faktorer, der kan påvirke misbruget.

2. Motiverende Interview (MI)
Motiverende interview er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at øge klientens motivation til at ændre deres forbrug af mad. Terapeuten hjælper klienten med at udforske deres personlige mål og værdier og identificere de fordele ved at ændre adfærd.

3. Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)
Kognitiv adfærdsterapi er en af de mest anvendte terapiformer i behandlingen af misbrug. Den fokuserer på at identificere og ændre de negative tanker og adfærdsmønstre, der bidrager til misbruget. Klienten lærer at genkende udløsere for overspisning mm, udvikle mestringsevner og opbygge en mere positiv selvopfattelse.

4. Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)
Dialektisk adfærdsterapi er en terapiform, der oprindeligt blev udviklet til behandling af personer med borderline personlighedsforstyrrelse, men den anvendes også med succes i behandlingen af alkoholmisbrug. DAT fokuserer på at lære klienten at regulere følelser, modstå impulser og forbedre deres forholdsfærdigheder.

5. Gruppeterapi
Gruppeterapi er en effektiv tilgang, der giver klienten mulighed for at dele erfaringer og støtte med andre, der står over for lignende udfordringer. Grupper ledes normalt af en erfaren terapeut og kan give klienten en følelse af fællesskab og forståelse.

6 Langsigtede Opfølgningsprogrammer
Behandlingen af misbrug indebærer ofte langsigtede opfølgningsprogrammer, der hjælper klienten med at fastholde deres ændrede adfærd og forebygge tilbagefald.

7. Holistisk Tilgang

En holistisk tilgang til behandlingen af misbrug erkender, at misbruget ofte er resultatet af komplekse faktorer, herunder psykologiske, fysiske og sociale elementer. Terapeuter kan inkludere metoder som mindfulness, motion og ernæringsrådgivning som en del af behandlingen.

Det er vigtigt at forstå, at behandlingen af misbrug skal skræddersys individuelt, da hver persons behov er unikke. Det kræver en dedikeret og professionel tilgang fra erfarne terapeuter og psykologer for at hjælpe en person med at opnå og vedligeholde en varig ændring i deres madvaner.

OPSTART OG PERSONLIG SAMTALE

SAMTALER MED SUPERVISOR
Klarlægning af problematikker og udfordringer, herunder fysiske ubalancer. Evt. samtale med læge eller psykolog.
COACHING OG INDLEDENDE SAMTALER

Her arbejdes med bla. 4-trinsmodellen som værktøj, til at undersøge og afdække problemets kerne og oprindelse. Vi danner os samtidig et overordnet billede af hvordan det udfolder sig og hvilke resultater det bærer med sig. Du skal også lave en personlighedstest.

TILDELING AF PERSONLIG BEHANDLER

UNDERVISNING, ØVELSER, ADFÆRDSTERAPI, OG SAMTALER MED DIN PERSONLIGE BEHANDLER

SINDETS OPBYGNING MED UDGANGSPUNKT I DEN KOGNITIVE ADFÆRDSTERAPI – LÆS MERE OM DET HER

I vores arbejde fokuserer vi på at analysere og forstå forskellen mellem vilkår i livet og udfordringer. Vi undersøger strategier til at ændre vores perspektiver i forhold til vores egen selvforståelse, vores historie og de omstændigheder, vi befinder os i. Vi søger også indsigt i de underliggende årsager til vores følelser og tanker samt identificerer begrænsende overbevisninger, som vi bærer med os.

LÆS MERE OM DEN KOGNITIVE ADFÆRDSTERAPI HER

STRATEGI

For at opnå en dybere selvforståelse, samt identificere og ændre vores adfærdsmønstre, er det afgørende at anerkende, at menneskelig adfærd ofte er styret af underbevidste eller ubevidste strategier. Enhver handling eller beslutning, vi træffer, er resultatet af en grundlæggende årsag eller motiv. I denne sammenhæng er vores mål at udforske de specifikke ubevidste strategier, der kan have ført til valg som f.eks. overspisning. Vi arbejder herefter aktivt med at introducere og praktisere nye, hensigtsmæssige strategier for at opnå ønskede ændringer i adfærd.

ENNEAGRAMMETS VISDOM

Enneagrammet er en personlighedstypologi med ni grundlæggende personlighedstyper, der beskriver forskellige motivationsfaktorer og adfærdsmønstre. Det bruges til at øge selvindsigt, forbedre relationer og håndtere stress. Hver type har karakteristiske træk og udfordringer, og det er et værdifuldt værktøj til personlig udvikling og selvfornemmelse. Vær opmærksom på, at enneagrammet ikke er videnskabeligt bekræftet, men stadig nyttigt for mange.

LÆS MERE OM ENNEAGRAMMET HER

MASKER OG SKYGGEARBEJDE – SAMT DET SELVSABOTERENDE SYSTEM 

Vores personlighedsmasker begynder at tage form i løbet af vores første leveår, som et resultat af påvirkning fra vores opdragere og miljø. Det er almindeligt at identificere sig med bestemte roller, der kan være fordelagtige i visse aspekter af vores liv, men måske ikke så gavnlige andre steder. Vores mål er at afdække og forstå din personlige maske, og derefter udføre en grundig bearbejdning af den.

Ligeledes dannes vores personlige skygger også i denne tidlige livsfase. Disse skygger repræsenterer de aspekter af vores personlighed, som vi forsøger at undertrykke eller skjule. Dette kan skabe indre konflikter og splittelser i vores selvopfattelse og identifikation med forskellige roller. Vores terapeutiske arbejde fokuserer på en dybdegående udforskning og integration af disse skygger for at fremme personlig vækst og helhed.

LÆS MERE OM TEORIEN BAG SKYGGEARBEJDE HER

SELVSKADE & SELVSABOTAGE

Selvsabotage og selvskadende adfærd henviser til de måder, hvorpå vi kan skade os selv, enten følelsesmæssigt eller fysisk. I tilfælde af spiseforstyrrelser inkluderer disse ofte elementer af både selvsabotage og selvskade, især i forhold til vores resultater og velvære. Selvskadende adfærd manifesterer sig typisk som negative konsekvenser af vores handlinger eller valg.

LÆS MERE OM SELVSABOTAGE OG SELVSKADE HER

BEGRÆNSINGER OG PARADIGMER

Vores begrænsninger er ofte forbundet med vores opfattelser af vores egne evner og de forventninger, vi pålægger os selv. Som en konsekvens heraf kan vi ende med at leve i begrænsende paradigmer eller mentale fængsler, der synes uovervindelige. Når vi aktivt ændrer vores perspektiver og foretager paradigmeskift, begynder vi at afsløre dybtliggende indsigter om os selv, hvilket kan have en betydelig indvirkning på vores personlige udvikling.

LÆS MERE OM TEORIEN OM BEGRÆNSINGER HER

SKAM & SKYLD

Skam og skyld udgør to af de mest emotionelt belastende følelser, som enkeltpersoner kan opleve. Mange individer lever med disse følelser i årevis, da de kan have en vedvarende indflydelse på ens livskvalitet. For at opnå selvaccept og personlig helhed er det afgørende at arbejde aktivt med at afdække og frigøre disse følelser. Dette proces indebærer terapeutisk intervention og dybdegående selvrefleksion for at opnå en frigørelse fra de negative konsekvenser af skam og skyld.

ÆNDRINGER AF FORTIDEN OG TILGIVELSE AF OS SELV OG ANDRE

En af de mest betydningsfulde byrder, vi kan bære med os gennem livet, er de traumer og sår, som vi har oplevet tidligere. Disse kan udgøre hindringer for vores evne til at realisere vores fulde potentiale og opnå nye resultater. Derfor er det afgørende at arbejde med at frigøre os fra de smertefulde oplevelser fra vores fortid. Dette opnås ved hjælp af specialdesignede metoder, der faciliterer traumefrigørelse og dermed bidrager til vores personlige frigørelse.

MEDITATION & VISUALISERING

Meditation og visualisering er tidsløse metoder, der har vist sig at være yderst effektive, både blandt eliteatleter og enkeltpersoner, der stræber efter at forbedre deres præstationer og opnå bedre resultater. Gennem disse praksisser får vi adgang til den meditative sfære, hvor vi kan påvirke hjernens kemi og regulering af neurotransmittere ved hjælp af meditation og visualiseringsteknikker.

LÆS MERE OM MEDITATION & VISUALISERING HER

VÆRDIARBEJDE

Individuelle værdier er unikke og varierer fra person til person. At opnå klarhed og en dybere forståelse af, hvad der virkelig har betydning for os, er afgørende for at kunne arbejde målrettet med vores værdisæt. Når vi identificerer og bekræfter vores kerneværdier, bliver det muligt at forme vores liv i overensstemmelse hermed. Dette gør det muligt for os at strukturere vores tilværelse, så vi kan opleve en følelse af balance og opfyldelse på alle områder af vores liv. Denne proces involverer ofte dyb selvrefleksion og introspektion for at identificere de grundlæggende principper, der styrer vores livsvalg og handlinger.

LIVSDESIGN, FÆRDIGHEDSTRÆNING & ADFÆRD

Afslutningen af denne fase markerer en afgørende milepæl, hvor vi fokuserer på livsdesign og integration af de nyerhvervede færdigheder og adfærdsændringer. Nu er tiden inde til at omsætte din viden og indsigt i praksis og begynde at realisere de imponerende resultater, der følger med denne transformation.

Samtidig bruger vi denne fase til at evaluere og opsummere dit behandlingsforløb. Vi tager en nøje kig på de fremskridt, du har opnået, og identificerer områder, hvor der stadig er behov for støtte og udvikling. Dette danner grundlaget for den næste fase i dit behandlingsforløb, hvor vi gradvist bevæger os mod en overgangsperiode, hvor du “udsluses” fra vores program. Denne overgangsperiode sker stadig inden for trygge rammer med fortsat nært samarbejde og støtte for at sikre en glidende overgang til en selvstændigere tilværelse.

 STUDIEGRUPPER ØVELSER, OG SAMTALETERAPI, SAMT ØVELSEN I VÆRE PÅ EGEN HÅND
SELVSABOTAGE & EKSPONERING

I denne fase gennemgår du en gradvis udfordring ved at blive introduceret til de fødevarer, som du måske tidligere har undgået eller haft frygt omkring. Dette skridt er designet til at hjælpe dig med at opbygge en stærkere tillid til dig selv og dine evner til at håndtere situationer, der involverer mad. Samtidig støtter vi dig trin for trin i at opnå større uafhængighed, da det er afgørende at lære at klare hverdagen uden for det forvrængede fokus på mad.

Efter at have levet med madmisbrug, overspisning og en intens opmærksomhed på vægt i lang tid, kan det føles som om, at “lykkes” og nå målet er en ukendt og skræmmende opgave. Denne fase handler også om at ændre den måde, vi taler om os selv på og bevæge os fra selvkritik til selvomsorg. Vi arbejder på at skabe en ny identitet, hvor fokus skifter fra at bekæmpe problemer til at fejre sejre og muligheder.

For mange, der ikke får den nødvendige hjælp og støtte, kan denne fase føre til selv-sabotage. Dette er en naturlig reaktion, da kroppen og sindet er vant til det velkendte mønster af overvægt, overspisning, madfokus og de tilknyttede negative tanker og følelser. Her arbejder vi sammen på at opbygge den nye identitet og opleve, at livet begynder nu med utallige fantastiske muligheder. Dette er det tidspunkt, hvor vi træner dig til at realisere dit fulde potentiale og begynde at udforske alt det positive, som livet har at byde på.

LÆS MERE OM SELVSABOTAGE HER

ADFÆRDSTERAPI

I denne fase er det primære fokus på øvelse og kontinuerlig forbedring. Vi arbejder målrettet på at opnå et mere naturligt forhold til mad, hvor måltider og kostvalg bliver en integreret del af din dagligdag uden at føre til misbrug. Samtidig stræber vi efter at øge din forståelse for de underliggende årsager til dit madmisbrug.

I denne proces udforsker vi de dybere rødder af dit forhold til mad, hvilket ofte involverer at identificere følelsesmæssige og psykologiske faktorer, der kan have bidraget til udviklingen af dine spisevaner. Dette skaber en solid basis for at arbejde med at ændre de negative mønstre og erstatte dem med mere sunde og bæredygtige vaner.

Det er vigtigt at forstå, at denne fase indebærer en gradvis udvikling, hvor der opstår en stærkere forbindelse mellem dine spisevaner og din bevidsthed om de bagvedliggende årsager. Dette arbejde er med til at skabe fundamentet for en mere positiv og afbalanceret relation til mad, som vil støtte din langsigtede trivsel.

MINDWORK & TRANGSHÅNDTERING I FREMTIDEN

Mindwork indebærer arbejde med en række sammenhængende følelsesmæssige tilstande, som er afgørende for vores personlige udvikling og velvære. Disse nøglebegreber inkluderer:

  1. FOKUS: Evnen til at rette opmærksomheden mod mål og prioriteringer.
  2. ANSVAR: At tage ansvar for vores handlinger og konsekvenserne af dem.
  3. ACCEPT: At acceptere og forstå vores egne følelser og oplevelser.
  4. PRIS/KONSEKVENS: At overveje omkostningerne og konsekvenserne af vores valg.
  5. VALG: Evnen til at træffe informerede og bevidste valg.
  6. MODSTAND: At håndtere og overvinde modstand og udfordringer.
  7. HENSYN: At vise omsorg og hensyn over for os selv og andre.

 

Disse begreber udgør en integreret del af vores daglige liv og måde at navigere i verden på. I Mindwork anvender vi enkle teknikker og værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt håndtering af trang og fristelser, hvilket er med til at fremme en sundere og mere bevidst tilgang til livet.

ITALESAT TILBAGEFALD/SLIP OG TILLADENDE TANKER

En essentiel komponent i behandlingen af madmisbrug og fremme af en fremtid uden misbrug er at engagere sig i en åben dialog om de psykologiske processer, der er involveret, samt at opnå en dybere forståelse af misbrugsadfærden og de forskellige faser i rejsen mod helbredelse. At udforske ‘hvorfor’ bag vores adfærd spiller en væsentlig rolle, da vores hjerner ofte søger tryghed i at forstå de underliggende årsager til vores misbrug. Desuden giver denne fase mulighed for at adressere bekymringer om tilbagefald, hvilket er en betydelig frygt for mange, der har haft en historie med madmisbrug.

At træde ind i og engagere sig i denne fase er af afgørende betydning for at fastholde en misbrugsfri tilværelse. Det giver ikke kun indsigt og klarhed, men også de nødvendige værktøjer og strategier til at håndtere udfordringer og stressorer, der kan fremprovokere misbrugsadfærd. Denne fase fremmer derfor en sundere relation til mad og fremtidig trivsel.

SIDELØBENDE KOSTMODUL

DFL-METODEN

DFL-METODEN blev grundlagt i starten af 2000 og har siden da hjulpet mange tusinde mennesker til at bryde ud af dårlige vaner, sukkerafhængighed og mindsket konsekvensen af livsstilssygdomme og ikke mindst overvægt.

Konceptet er bygget på en kost der overholder DE BIOKEMISKE LOVE for en sund og rask krop, og sammenlagt med et specialdesignet mentaltrænings program, er succesen i hus. Vi kan ikke ændre livsstil, på den lange bane, uden at have tanker, vaner og spisemønstre rettet.  

Kosten i DFL er helt almindelig kost, men sammensætning er unik og medfører at kroppen kommer i en tilstand, hvor den reparerer sig selv og bla. danner det vi kalder væksthormon. Kosten resulterer i en optimal fedtforbrænding via en høj tilsætning af næringsstoffer, så både hormoner, blodsukker og søvn bliver stabil. 

I denne tilstand vil man som menneske opleve en enorm forøgelse af energien og et vægttab vil hurtigt indtræffe. Muskelmassen bliver bevaret og humør og overskud stiger-imens signalstofferne i hjernen bliver afbalanceret. Derfor er kosten bla. perfekt til mennesker der lider af stress, angst, depression, diabetes, fibromyalgi, gigt, besværligheder i overgangsalderen, forhøjet blodtryk, hovedpine og migræne og meget mere.

LÆS MERE OM DFL-METODEN HER

I denne fase opbygger vi en livsstilsændring og kostændring. 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Ring TLF. 71 99 51 81  for at høre mere

 

PRISER FINDER DU HER

 

 

 

Madmisbrug