Center for madmisbrug

Center For Madmisbrugs mål, vision og værdigrundlag siden 2017.

Idéen til et behandlingskoncept for Center For Madmisbrug opstod tilbage omkring år 2000 ud fra hvad der manglede i Danmark:

“Et mere sammenhængende behandlingsforløb, herunder en ordentlig mulighed for afgiftning af sukker- og madafhængighed”.

Samtidig var det nødvendigt at etablere et tilbud om behandling af den mere og mere tydelige misbruger-adfærd forbundet med det forandrede ideal-kropsbillede, det stigende antal af psykiske lidelser, samt overvægt og overforbrug af mad i Danmark.

HELHEDS SYNSPUNKT

Den altafgørende idé var at behandle ud fra et helheds synspunkt om, at madmisbrug ikke handler om kalorier og vægt – men ofte starter i forbindelse med overvægt og udvikler sig til et usundt forhold til mad, som påvirker psyken, livskvaliteten, selvbilledet og selvværdet hos det enkelte menneske. Madmisbrug påvirker også de pårørende og derfor kan hele familien “behandles” – efter ønske.

VISION

Men ét er at give tilbuddet – noget andet er at sikre det indhold, der er nødvendigt for en succesfuld behandling. Det kræver stor faglighed, og netop derfor er opbygning af en stærk faglig profil, blevet en kerneværdi i visionen for Center For Madmisbrug. 

Ved hele tiden at styrke og udvikle de faglige kompetencer, og ved konstant at udvide, udvikle og forbedre behandlingsforløbene, har Center For Madmisbrug gennem årene gjort sit behandlingskoncept stærkere og stærkere.

STIFTELSE

Center For Madmisbrug er stiftet og grundlagt af Patricia Højbo, som har over 20 års erfaring med madmisbrug, overspisning, spiseforvirring, selvsabotage og selvskadende adfærd. Hun stiftede i 2017 DFL-Metoden, som er en velanset og ekstremt effektiv metode til at sikre at krop og hjerne får de næringsstoffer den behøver for at fungere optimalt.

LIVSDESIGN

I 2019 stiftede Patricia, Akademi For Livsdesign, som gennem, blandt andet adfærdsterapi, mentaltræning, døgnstøtte, coaching, terapi, gruppeterapi, samt Livsdesign, skyggecoaching mm. producerede banebrydende resultater med både spiseforstyrrelser, overspisning, depression, overtænkning, angst, stress, madmisbrug, bulimi og afhængighed af alkohol, shopping og sex.
Livsdesign-metoden anvendes også til eliteidrætsudøvere, topledelse/ledelse og til ekspandering af virksomheder. Patricia har udviklet, og været underviser på projektet Danmarks Sundeste Virksomhed, hun holder foredrag i hele Danmark og er kendt i både Spanien, Grønland, Norge, Sverige, Belgien, Italien og USA.

PATRICIA HØJBO

Patricia er ejer og stifter af Center For Madmisbrug. 

Patricia har siden 2018 uddannet DFL-Ernæringsterapeuter og Coaches, Madmisbrugskonsulenter og Livsdesigncoaches, i både indland og udland. Ved siden af sit virke som forfatter, foredragsholder, terapeut, direktør, underviser og behandler, afholder hun retreats i udlandet, hvor man kan opholde sig i længere perioder efter behov.
Alle terapeuter og behandlere på Center For Madmisbrug har ydermere personlig erfaring med madmisbrug.

I dag står Center For Madmisbrug for et af Danmarks mest kompetente team af rådgivere og behandlere indenfor Madmisbrug. Som en skarp og kompetent helhedsbehandling af både krop og sind.

DAGLIG LEDELSE

Den daglige ledelse varetages af Souschef Pia Iven Pia er uddannet, Ernæringsterapeut, Madmisbrugskonsulent og Coach. Derudover har Pia Iven specialuddannede behandlere bag sig, herunder psykologer, læger, psykoterapeuter, pædagoger, special & social pædagoger, madmisbrugsterapeuter,  misbrugskonsulter og coaches med forskellige specialer.

 

 

STIFTELSEN AF FORENINGEN FOR MADMISBRUG

Forening for Madmisbrug blev stiftet i 2023, med en vision om at tilbyde medlemmerne en helhedsorienteret behandlingsmetode, for primært voksne, som lider af overspisning, følelsesmæssig spisning, og madmisbrug.

Foreningens mission er at udbrede kendskabet til madmisbrug, samt sidestille det med andre misbrug, som alkohol og euforiserende stoffer, samt at oplyse om, at forkert brug af mad, resulterer i den spidsbelastning samfundet oplever, i form af følgesygdomme herunder diabetes, hjertekarsygdomme mm.

Foreningen ønsker en åben debat i samfundet og anderkendelsen af, at overspisning er et overset og meget stort problem for både samfundet og det enkelte menneske. 

Foreningen er drevet af en bestyrelse, en ansat direktør, samt en daglig leder. 

Madmisbrug