Enneagrammet: En Dybdegående Guide til Selvforståelse og Personlig Udvikling

Enneagrammet er et fascinerende og dybdegående personlighedsværktøj, der har rødder i flere tusinde års visdom og spiritualitet. Det giver indsigt i vores mest grundlæggende træk, motivationer og reaktionsmønstre. Gennem en forståelse af ens Enneagramtype kan man opnå dybere selvindsigt og arbejde på personlig udvikling. Lad os udforske dette komplekse system og dets potentiale for vækst.

Historisk baggrund

Enneagrammet har en lang historie, der strækker sig tilbage til gamle kulturer som f.eks. Sufismen, jødedommen og kristendommen. Det blev først introduceret i vestlig psykologi og selvudvikling af George Ivanovich Gurdjieff, en mystiker og lærer, i begyndelsen af det 20. århundrede. Senere blev det videreudviklet af Oscar Ichazo og Claudio Naranjo. Det er nu blevet et populært værktøj inden for personlig udvikling og psykologi.

Grundlæggende principper

På overfladen kan Enneagrammet virke komplekst, da det indeholder ni grundlæggende personlighedstyper og en kompleks interaktion mellem dem. Hver type har en central motivation eller frygt, der driver deres adfærd. Her er en oversigt over de ni grundtyper:

 1. Reformeren: Perfektionistisk, kritisk, ansvarlig.
 2. Hjælperen: Hjælpsom, omsorgsfuld, uselvisk.
 3. Præstationsmennesket: Ambitiøs, målrettet, imagebevidst.
 4. Individualisten: Følsom, kreativ, introspektiv.
 5. Observatøren: Analytisk, reflekterende, reserveret.
 6. Loyalisten: Trofast, pålidelig, engageret.
 7. Optimisten: Spontan, livlig, drømmende.
 8. Udfordreren: Magtfuld, beslutsom, beskyttende.
 9. Fredsmægleren: Fredelig, behagelig, undgående.

Hver type har også en integrationsretning, hvor de bevæger sig mod sundhed og vækst, og en disintegrationsretning, hvor de bevæger sig mod stress og negative mønstre.

Anvendelser af Enneagrammet

Hos Center For Madmisbrug er enneargrammet et fantastisk værktøj til at forstå hvilke mønstre der går igen i forbindelse med overspisning, som læner sig op af ens type. Ofte så viser de mest problematiske mønstre vi har sig på flere livsområder – knyttet til vores type.

 1. Selvindsigt: En af de mest værdifulde anvendelser af Enneagrammet er at opnå en dybere forståelse af dig selv. Når du identificerer din grundtype og de mønstre, der følger med den, kan du arbejde med at bryde begrænsende vaner og reaktioner.

 2. Relationer: Enneagrammet kan være en stærk ressource for at forbedre dine relationer. Når du forstår dine egne og andres motivationsfaktorer, kan du udvikle større empati og kommunikationsevner.

 3. Personlig udvikling: Det hjælper dig med at arbejde på områder, hvor du ønsker at vokse. Du kan bevæge dig mod din integrationsretning for at udvikle sunde træk og vækst eller undgå disintegrationsretningen og dets negative mønstre.

 4. Ledelse og teamarbejde: Mange virksomheder bruger Enneagrammet til at forbedre ledelse og teamdynamik. Det kan hjælpe med at identificere styrker og svagheder i teammedlemmer og lederes ledelsesstil.

Enneagrammet er en værdifuld ressource for selvindsigt og personlig udvikling, men det er vigtigt at bruge det med åbenhed og en kritisk sans. Det er ikke en absolut sandhed, men snarere et værktøj til at udforske og forstå dig selv og andre på et dybere niveau. Ved at bruge Enneagrammet som et redskab til vækst kan du styrke dine relationer, forbedre din ledelse og arbejde mod at blive den bedste version af dig selv, samt forstå og gøre op med mønstre der ikke bidrager positivt, men som ligger i din type. 

her kan du læse om den kognitive adfærdsterapi vi bruger hos center for madmisbrug

Madmisbrug